Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Oferta/Informacje

Administracja

Program nauczania języka angielskiego dla pracowników administracji rządowej i samorządowej. Program został przygotowany w dwóch wersjach opartych na dwóch różnych podręcznikach wiodących.

Wersja pierwsza
Oparta na podstawie publikacji „International Express (wydawnictwo Oxford University Press) przeznaczona jest dla osób pragnących uczyć się języka obcego nie tylko w zakresie ogólnym, ale również rozwijać kompetencje językowe tak, aby w toku dalszej nauki móc przyswajać terminologię specjalistyczną potrzebną pracownikom administracji oraz ćwiczyć jej zastosowanie w sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem. W ramach zajęć język ogólny i specjalistyczny są ćwiczone jednocześnie.

Wersja druga
Jest to kurs mniej intensywny, oparty na łatwiejszym podręczniku „English File” (wydawnictwo Oxford University Press), opracowany z myślą o tych urzędnikach, dla których celem jest opanowanie przede wszystkim ogólnego języka obcego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w różnych sytuacjach dnia codziennego.

Każda z wersji ma wariant VIP przeznaczony dla kadry kierowniczej w administracji.

Poziomy kursów:
  • Poziom podstawowy (120 godzin)
  • Poziom średnio zaawansowany niższy (120 godzin)
  • Poziom średnio zaawansowany (120 godzin)
  • Poziom średnio zaawansowany wyższy (120 godzin)

Organizacja kursu
Zajęcia odbywają się w systemie blokowym (po 90 minut) w małych, maksymalnie 15 osobowych grupach.

Cel kursu:
  • W toku nauki uczestnicy powinni zdobyć umiejętności pozwalające im na:
  • Rozumieć dłuższe wypowiedzi, wykłady, złożone dyskusje na znane im tematy.
  • Rozumieć teksty pisane dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przedstawiają szczegółowe opinie i argumenty
  • Porozumiewać się z płynnością i spontanicznością
  • Napisać przejrzysty, precyzyjny tekst dotyczący tematyki zarówno zawodowej jak i związanej z własnymi zainteresowaniami
  • Przedstawienie zarówno w formie pisemnej jak i ustnej argumentacji „za i przeciw” na konkretny temat.

Zajęcia na każdym poziomie mogą zostać zakończone egzaminem certyfikacyjnym TELC. Dla osób chętnych istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego modułu przygotowującego do egzaminu TELC (30 godzin).

Analogiczne programy są również dostępne w języku niemieckim.

Szczegółowe informacje można uzyskać u naszych pracowników lub pod numerem infolinii 0 801 081 181