Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Oferta/Informacje

Nowy Nauczyciel

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli rozpoczynających naukę języka obcego od podstaw. Osoby o wyższym stopniu zaawansowania znajomości języka mogą rozpocząć naukę na jednym z wyższych poziomów na podstawie wstępnego testu kwalifikacyjnego.

Program został przygotowany w dwóch wariantach na poniższych poziomach nauczania:
  1. podstawowy - 120 godzin (+ 30 w wersji rozbudowanej)
  2. średnio zaawansowany niższy - 120 godzin (+30 w wersji rozbudowanej)
  3. średnio zaawansowany - 120 godzin
  4. średnio zaawansowany wyższy - 120 godzin (+30 w wersji rozbudowanej)

Celem kursu jest rozwinięcie u uczestników kompetencji językowych w zakresie ogólnym, które pozwolą im swobodnie i płynnie porozumiewać się językiem obcym we wszystkich sytuacjach zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym oraz pomyślnie zdać egzamin certyfikacyjny Rady Europy TELC na odpowiednim poziomie.

Program nauczania - w zależności od wybranej wersji kursu - mniej lub bardziej intensywnie kształci język ogólny stosowany w życiu codziennym i zawodowym z naciskiem na skuteczną komunikację. Program obydwu wersji kursu uwzględnia również tematy, zagadnienia gramatyczno-leksykalne oraz umiejętności wymagane na odpowiednich poziomach egzaminu TELC.

Na każdym poziomie kurs obejmuje 120 godzin praktycznej nauki języka obcego. Trudniejsza, bardziej rozbudowana wersja kursu przewiduje dodatkowe 30 godzin nauczania technik egzaminacyjnych po I, II i III poziomie nauki. Wersja łatwiejsza przygotowuje słuchaczy do odpowiednich szczebli egzaminu TELC w ramach 120 godzin zajęć na każdym poziomie.

Program nauczania - w zależności od wybranej wersji kursu - został oparty na liniach podręcznikowych English File (łatwiejsza wersja kursu) lub Cutting Edge (wersja bardziej rozbudowana). Obydwie wersje zostały wzbogacone o dodatkowe podręczniki i materiały wybrane pod kątem przygotowania do egzaminu TELC.

Analogiczny program, oparty o odpowiednio dobrane podręczniki i specjalistyczne materiały dodatkowe, istnieje w wersji niemieckiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać u naszych pracowników lub pod numerem infolinii 0 801 081 181