Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Oferta/Informacje

Prawo i Biznes

Program kierowany jest do osób związanych z prawem i biznesem, dla których znajomość języków międzynarodowych transakcji staje się koniecznością.

Proponujemy trzy poziomy nauczania:
  1. poziom średnio-zaawansowany niższy;
  2. poziom średnio-zaawansowany;
  3. poziom średnio-zaawansowany wyższy.

Celem kursu jest rozwinięcie u uczestników sprawności mówienia i pisania, które są niezbędne przy wykonywaniu zawodów związanych z prawem i biznesem. Trzypoziomowy kurs kształci równolegle język ogólny i specjalistyczny obejmując typowe zagadnienia z wyżej wymienionych dziedzin.

Każdy poziom obejmuje 120 godzin praktycznej nauki języka obcego i jest stopniowo, w zależności od poziomu, wzbogacany o słownictwo i ćwiczenia językowe związane ze specyfiką pracy uczestników.

Zajęcia na każdym poziomie mogą zostać zakończone egzaminem certyfikacyjnym TELC. Dla osób chętnych istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego modułu przygotowującego do egzaminu TELC (30 godzin).

Analogiczne programy są również dostępne w języku niemieckim.

Szczegółowe informacje można uzyskać u naszych pracowników lub pod numerem infolinii 0 801 081 181