Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Oferta/Informacje

Polskie Służby

Pakiet szkoleń językowych „Polskie Służby” jest zestawem specjalistycznych szkoleń językowych skierowanych do osób pracujących w służbie zdrowia, wojsku, straży pożarnej, policji, straży miejskiej oraz do dyspozytorów linii ratunkowej 112.

Wszystkie programy zostały opracowane w taki sposób aby uczestnicy poznali zarówno język obcy ogólny jak i zaznajomili się z językiem specjalistycznym zawierającym terminologię i tematykę charakterystyczną dla danej branży zawodowej.

Programy zawierają moduły przygotowujące do egzaminów preferowanych lub wymaganych w danym sektorze zawodowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać u naszych pracowników lub pod numerem infolinii 0 801 081 181

English for Nurses

Program nauczania języka angielskiego dla pielęgniarek Program adresowany jest do pomocniczego personelu medycznego i umożliwia zdobycie umiejętności posługiwania się ogólnym językiem obcym w stopniu pozwalającym na skuteczną komunikację oraz na opanowanie specjalistycznego języka medycznego na poziomie umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w środowisku zawod...

English for Military

Program nauczania języka angielskiego dla wojska Program, opracowany przez Dział Metodyki i Dydaktyki OK. CJO, adresowany jest do żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego. Program spełnia wymogi określone przez STANAG 6001. Obejmuje ogólną tematykę gramatyczno – leksykalną właściwą dla danego poziomu językowego oraz tematykę specjalistyczną umożliwiającą słuc...

English for the Polish Services

Programy nauczania języka angielskiego dla Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i innych służb mundurowych Oferta szkolenia językowego Polskie Służby opiera się na dwóch dwupoziomowych programach nauczania w wersji angielskiej i niemieckiej. Poniżej omówione programy w wersji angielskiej posiadają swoje odpowiedniki w języku niemieckim. Angielski w Policji i St...

Emergency calls 112

Język angielski dla pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego Program „Emergency Calls 112 jest unikalnym programem szkolenia językowego dla dyspozytorów linii 112 oraz dla osób, których obowiązkiem jest niesienie ratunku osobom poszkodowanym. Program przygotowuje do fachowej i błyskawicznej odpowiedzi na wezwanie o pomoc w języku obcym. W trakcie nauki s...