Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Zdobywamy europejskie certyfikaty w zakresie języków obcychProjekt „Zdobywamy europejskie certyfikaty w zakresie języków obcych” nr: Z/2.04/II/2.1/225/06 był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Wsparcie oferowane w ramach projektu miało formę stacjonarnych szkoleń z zakresu języka niemieckiego i angielskiego. Działania planowane w ramach projektu były skierowane do 650 osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2006 r. do 31.12.2007 r.

Celem projektu było zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i dostosowanie ich kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie języków obcych.

Szkolenie ukończyło 587 osób, natomiast do egzaminu TELC przystąpiło 439 osób.
Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród Beneficjentów Ostatecznych wynika, że pozytywnie oceniają oni swój udział w szkoleniu a zdobyte umiejętności będą przydatne w dalszym życiu zawodowym

Informacje o projekcieProjekt „Zdobywamy europejskie certyfikaty w zakresie języków obcych” jest realizowany w ramach Działania 2.1 ZPORR „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”

Okres realizacji: 01.10.2006 – 31.12.2007

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego i dostosowanie ich do wymogów regionalnego rynku pracy. Podniesienie kompetencji beneficjentów ostatecznych zostanie potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami TELC.

Beneficjentami Ostatecznymi projektu są pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższenia i dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy).

Pracujące osoby dorosłe to osoby wykonujące prace na podstawie stosunku pracy, służbowego oraz umowy o prace nakładczą. Uwaga: osoby samozatrudnione nie są objęte wsparciem dla ww. grupy w ramach Działania 2.1.

Szkolenia językowe zostaną przeprowadzone w miejscu zgłaszania zapotrzebowania – tam, gdzie mieszkają lub pracują beneficjenci ostateczni na terenie województwa.

Uczestnikom zapewniamy:
  1. bezpłatny, intensywny kurs języka angielskiego lub niemieckiego (130 godzin);
  2. dogodną lokalizację i terminy zajęć;
  3. małe, 13-osobowe grupy na poziomie, dostosowanym do możliwości uczestników
  4. urozmaicone zajęcia prowadzone nowoczesnymi metodami przez kompetentnych lektorów;
  5. możliwość dostosowania programu szkolenia do preferencji tematycznych grupy;
  6. bezpłatne podręczniki i materiały szkoleniowe;
  7. dostęp do materiałów pomocniczych w wersji elektronicznej;
  8. rozwijanie umiejętności pozwalających na swobodne posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach zawodowych i prywatnych;
  9. przygotowanie do egzaminu certyfikatowego;
  10. możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania certyfikatu TELC.

Osoby deklarujące chęć udziału w projekcie prosimy uprzejmie o przesyłanie ksero dowodu osobistego,


„Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w 75% oraz z budżetu państwa w 25% w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego