Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Upowszechnianie znajomości języków europejskich na PodkarpaciuProjekt „Upowszechnianie znajomości języków europejskich na Podkarpaciu” Z/2.18/II/2.1/148/05. realizowany był w ramach działania 2.1 ”Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji projektu: 01.03.2006 r.- 31.10.2007 r.

Chęć uczestnictwa w projekcie zgłosiło 1957 osób mieszkających i pracujących w województwie Podkarpackim. Utworzono 50 grup szkoleniowych.

W okresie realizacji projektu przeprowadzono 7500 godzin szkoleń (100%). Na zajęcia uczęszczało 645 osób, w tym 468 kobiet i 177 mężczyzn. Liczba osób, które ukończyły szkolenie wyniosła 612 osób, w tym 447 kobiet. Do egzaminu TELC przystąpiło 479 osób.

Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród Beneficjentów Ostatecznych wynika, że wysoko oceniają oni poziom merytoryczny szkoleń, dobór podręczników i profesjonalizm kadry lektorskiej, a zdobytą wiedzę uznają za bardzo przydatną w życiu zawodowym.

Informacje o projekcieUpowszechnienie znajomości języków europejskich na Podkarpaciu


Okres realizacji: 01.03.2006 r. - 31.05.2007 r.

Cel:
 1. Zwiększenie potencjału i mobilności zawodowej kadr województwa podkarpackiego przez dostosowanie poziomu znajomości języków obcych do standardów unijnych.
 2. Promowanie formuły społeczeństwa ustawicznie kształcącego się, opartego na wiedzy.

Program:
kursy językowe na różnych poziomach zaawansowania
 • język angielski,
 • język niemiecki;

Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Planowany termin rozpoczęcia kursu: maj 2006.


Uczestnikom kursów zapewniamy:
 1. bezpłatny, intensywny całoroczny kurs języka angielskiego lub niemieckiego;
 2. dogodną lokalizację i terminy zajęć;
 3. małe, 13-osobowe grupy na poziomie, dostosowanym do możliwości uczestników
 4. urozmaicone zajęcia prowadzone nowoczesnymi metodami przez kompetentnych lektorów;
 5. możliwość dostosowania programu szkolenia do preferencji tematycznych grupy;
 6. bezpłatne podręczniki i materiały szkoleniowe;
 7. dostęp do materiałów pomocniczych w wersji elektronicznej;
 8. rozwijanie umiejętności pozwalających na swobodne posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach zawodowych i prywatnych;
 9. na życzenie grupy przygotowanie do egzaminu certyfikatowego TELC. Instytucja certyfikująca (WBT) pobiera opłaty za egzamin certyfikatowy w zależności od poziomu zaawansowania.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Zintergowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego