Wyszukiwarka


 
Linki


 

/O Firmie/Informacje

Historia

O.K. Centrum Języków Obcych powstało wiosną 1994 w Nałęczowie koło Lublina W tym samym roku siedziba została przeniesiona do Lublina. Obszar działania obejmował w pierwszym okresie tylko teren obecnego województwa lubelskiego.

Wiosną 1996 kierownictwo O.K. Centrum Języków Obcych podjęło decyzję o rozszerzeniu działalności na teren całej Polski. W związku z tym w latach 1996 – 2004 utworzono ogólnopolską sieć biur regionalnych.

W latach 2006 – 2008 firma, w celu profesjonalizacji obsługi szerokiej oferty usług szkoleń językowych, przeszła reorganizację wdrażając system Centralnej Obsługi Klienta.

W początkowym okresie działalności O.K. Centrum Języków Obcych prowadziło tylko odpłatne kursy językowe dla dzieci i młodzieży z małych miejscowości i wsi. Z czasem nawiązano współpracę z lokalnymi samorządami w celu objęcia nauczaniem języków obcych jak największej liczby dzieci w ramach schematu organizacyjnego szkoły wspierając je w realizacji zadań nałożonych w ramach reformy systemu edukacji wprowadzonego w 1999. W latach 1999 – 2002 co roku taką formą nauczania objętych było ok. 60 000 dzieci z terenów wiejskich i małych miasteczek na obszarze całego kraju. Rozszerzając współpracę z samorządami O.K. Centrum Języków Obcych od 2000 roku prowadzi kursy językowe dla urzędników i pracowników samorządowych.

Równocześnie OK. CJO konsekwentnie poszerzała swoją ofertę specjalistycznych kursów dla konkretnych grup zawodowych.

W związku z członkostwem Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim od 1999 nawiązano współpracę z Wojskiem Polskim uczestnicząc w językowym szkoleniu kadry oficerskiej. W ramach tej współpracy od roku szkolnego 1999/2000 nasi wykładowcy prowadzą zajęcia w wielu jednostkach na terenie całego kraju. Współpraca z Wojskiem jest w dalszym ciągu rozwijana. Na bazie zdobytych doświadczeń powstał pakiet szkoleń językowych „Polskie Służby” adresowany do służb porządkowych (policja i straż miejska), strażaków oraz pomocniczego personelu medycznego.

Uzupełnieniem powyższych działań jest współpraca z przedsiębiorstwami poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń językowych dla ich pracowników.

Ponadto naszymi klientami są: pracownicy branży turystycznej, leśnicy. Nasza oferta każdorazowo jest dostosowywana do wymagań konkretnego klienta.

Od 2006 OK. CJO rozpoczęło realizację dużych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do tej pory na terenie całego kraju zrealizowaliśmy 10 autorskich projektów w ramach Zintegrowanego Planu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL). Ze szkoleń językowych skorzystało łącznie ok. 6000 osób. Współpracowaliśmy również w realizacji ogólnopolskich projektów adresowanych dla pracowników przemysłu drzewnego i dla branży turystycznej. W szkoleniach w ramach tych projektów wzięło udział łącznie ok. 3000 osób.

Od początku istnienia siłą O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. jest szeroka oferta z możliwością dostosowania jej do specyfiki klienta, elastyczność prowadzenia zajęć (w miejscu i czasie dogodnym dla klienta) oraz elastyczna struktura organizacyjna pozwalająca organizować zajęcia praktycznie w każdym miejscu w kraju.

O.K. Centrum Języków Obcych szczególną dbałość przywiązuje do poziomu wykładowców zatrudniając osoby profesjonalnie przygotowane do nauczania języków obcych. W celu utrzymania wysokiej jakości nauczania każdy wykładowca jest co najmniej 2 razy w roku hospitowany, co najmniej raz w roku uczestniczy w szkoleniach metodycznych organizowanych przez O.K. Centrum Języków Obcych we współpracy z renomowanymi wydawnictwami językowymi (np. Oxford University Press czy Longman).

Wyżej wspomniana współpraca z wydawnictwami trwa już od 1995 i ma na celu doskonalenie metod nauczania języków obcych zarówno poprzez szkolenia lektorów jak i współpracę przy doborze podręczników dla danej grupy słuchaczy czy przygotowaniu nietypowych programów nauczania.

O jakości naszych szkoleń świadczą nie tylko listy referencyjne, ale również wielokrotnie przedłużana współpraca z naszymi klientami. Nasz Dział Metodyki i Dydaktyki jest zawsze przygotowany na przyjęcie i uwzględnienie ewentualnych sugestii co do jakości naszych usług, tak aby spełnić wymagania każdego uczestnika, każdej grupy.

Uczestnicy szkoleń mają ponadto możliwość przystąpienia do uznawanego przez wszystkie kraje Unii Europejskiej międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego Rady Europy: TELC, do przeprowadzania, którego O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o. o. posiada stosowną licencję.