Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Oferta/Informacje

Poczta Polska

Program adresowany jest do kadry kierowniczej i pracowników Poczty Polskiej. Opracowany został w taki sposób, aby uczestnicy kursu aktywnie poznali język angielski oraz nauczyli się funkcjonować w sytuacjach charakterystycznych dla miejsca ich pracy. Programy zostały przygotowane przez Dział Metodyki i Dydaktyki OK. Centrum Języków Obcych sp. z o. o. we współpracy z Działem Szkoleń Poczty Polskiej na kilku poziomach zaawansowania. Dlatego też uwzględniają one naukę języka specjalistycznego zawierającego terminologię i tematykę charakterystyczną dla Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać u naszych pracowników lub pod numerem infolinii 0 801 081 181

English for the Polish Post Office – Managers

Angielski dla kadry kierowniczej Poczty Polskiej Program skierowany jest do osób o nienormowanym czasie pracy, uniemożliwiającym naukę w sposób tradycyjny. Z tego względu proponowany program zakłada kształcenie indywidualne dostosowane zarówno do potrzeb i wymagań, jak i możliwości czasowych klienta. Poziomy kursów Podstawowy (120 godzin) ...

English for the Polish Post Office – Staff

Angielski dla pracowników Poczty Polskiej Program skierowany jest do osób pragnących zdobyć lub udoskonalić swoje umiejętności językowe. Kształci on zarówno język ogólny stosowany w życiu codziennym, jak i specjalistyczny wykorzystywany w miejscu pracy. W obu przypadkach kurs kładzie nacisk na skuteczną komunikację. Poziomy kursów Pods...

English for the Polish Post Office – Conversations

Rozmówki dla pracowników Poczty Polskiej Kurs daje adresatom możliwość poznania i przyswojenia sobie podstawowego słownictwa niezbędnego w typowych sytuacjach, z jakimi mogą spotkać się w życiu codziennym i w trakcie pracy zawodowej. Poziomy kursów Początkujący (60 godzin) Podstawowy (60 godzin) CelCelem kursu jest rozwinięcie u uczes...