Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Oferta/Informacje

Spawanie - kursy zawodowe

Od 14.09.2012 OKCJO uzyskało Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o Wytyczne Nr W- 12/IS- 17 po kursach spawania blach i rur – spoiny pachwinowe objętych merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w zakresie spawania:

- acetylenowo- tlenowego (311)

- ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną ( 111)

- MAG drutem elektrodowym litym (135)

- TIG z dodatkiem drutu/pręta litego (141)

- MIG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego (131)

Dysponujemy atestowanymi jednostkami szkoleniowymi umożliwiającymi prowadzenie kursów zawodowych spawania metodami MIG, MAG i TIG w województwach: lubelskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim.


 

Program i sposób prowadzenia zajęć są w pełni zgodne z programem wydanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

 

Szkolenie kończy się zewnętrznym egzaminem zawodowym, pozytywny wynik egzaminu uprawnia do wydania Książeczki Spawacza oraz Świadectwa Kwalifikacji Spawacza (Certyfikat) w danej metodzie.