Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Prawo jazdy kluczem do sukcesu

     

 

O.K. Centrum Języków Obcych

zaprasza

pracujące osoby dorosłe po 45 roku życia:
 • z wykształceniem maksimum średnim
 • zatrudnione na umowę o pracę i umowy cywilno-prawne
 • zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego
 • chcące poza godzinami pracy podwyższyć kwalifikacje zawodowe


do udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie języka angielskiego oraz kursie na prawo jazdy kat. C, C+E lub D

w projekcie

„Prawo jazdy kluczem do sukcesu”

realizowanym w okresie od 1.04.2008 r. do 31.03.2009 r. w ramach Poddziałania 8.1.1 „wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-20013.

Rekrutacja

       


Wymagane dokumenty w formie papierowej:
 1. Kwestionariusz aplikacyjny;
 2. Ksero posiadanego prawa jazdy (ksero z obu stron);
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną (oryginał dokumentu z aktualną datą);
 4. Akceptacja warunków uczestnictwa w kursie;
 5. Oświadczenie Beneficjenta;
 6. Placement test - w przypadku wyboru poziomu wyższego niż A1 (początkujący);

Wymienione dokumenty należy wydrukować, wypełnić, podpisać oraz przesłać do Biura projektu na adres:
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 53
20-705 Lublin
Z dopiskiem „Prawo jazdy kluczem do sukcesu


Wymagane dokumenty w formie elektronicznej:
 1. Kwestionariusz aplikacyjny;

Wymieniony dokument należy wypełnić oraz przesłać do Biura projektu na adres: agnieszka.chytla@okcjo.com.pl z dopiskiem w tytule wiadomości "zgłoszenie rekrutacyjne".