Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Cała naprzód!

     

 

O.K. Centrum Języków Obcych

zaprasza


pracujące osoby dorosłe powyżej 18 roku życia:
  • zatrudnione na umowę o pracę i umowy cywilno-prawne
  • zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego
  • chcące poza godzinami pracy podwyższyć kwalifikacje zawodowe


do udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie języka angielskiego oraz kursie na prawo jazdy kat. C, C+E lub D

w projekcie

„Cała naprzód!
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych z województwa wielkopolskiego”

realizowanym w okresie od 5.05.2008 r. do 30.04.2009 r. w ramach Poddziałania 8.1.1 „wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


KONTAKT:
(081) 536 12 36

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu