Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Autostrada kwalifikacji

     

 

Rekrutacja została przedłużona do 31.07.2008 r.


O.K. Centrum Języków Obcych

zaprasza

pracujące osoby dorosłe po 45 roku życia:
 • z wykształceniem maksimum średnim
 • zatrudnione na umowę o pracę i umowy cywilno-prawne
 • zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego
 • chcące poza godzinami pracy podwyższyć kwalifikacje zawodowedo udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie języka angielskiego oraz kursie na prawo jazdy kat. C, C+E lub D

w projekcie

„Autostrada kwalifikacji
szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw
województwa małopolskiego”
realizowanym w okresie od 5.05.2008 r. do 30.04.2009 r. w ramach Poddziałania 8.1.1 „wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-20013.


KONTAKT:
(0 81) 536 12 27


Rekrutacja

      


Wymagane dokumenty w formie papierowej:
 1. Kwestionariusz aplikacyjny;
 2. Ksero posiadanego prawa jazdy (ksero z obu stron) z własnoręcznym podpisem pod ksero;
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną (oryginał dokumentu z aktualną datą);
 4. Akceptacja warunków uczestnictwa w kursie;
 5. Oświadczenie Beneficjenta;
 6. Placement test - w przypadku wyboru poziomu wyższego niż A1 (początkujący).


Wymienione dokumenty należy wydrukować, wypełnić, podpisać oraz przesłać do Biura projektu na adres:
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 53
20-705 Lublin
Z dopiskiem „Autostrada kwalifikacji”


Wymagane dokumenty w formie elektronicznej:
 1. Kwestionariusz aplikacyjny.

Wymieniony dokument należy wypełnić oraz przesłać do Biura projektu na adres: agnieszka.gumiela@okcjo.com.pl z dopiskiem w tytule wiadomości
"zgłoszenie rekrutacyjne".