Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Nowe kwalifikacje - nowe możliwości

     

 

O.K. Centrum Języków Obcych

zaprasza

pracujące osoby dorosłe powyżej 18 roku życia:
  • zatrudnione na umowę o pracę i umowy cywilno-prawne
  • zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego
  • chcące poza godzinami pracy podwyższyć kwalifikacje zawodowe


do udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie języka angielskiego oraz kursie na prawo jazdy kat. C, C+E lub D

w projekcie

„Nowe kwalifikacje - nowe możliwości
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników przedsiębiorstw województwa lubuskiego”
realizowanym w okresie od 5.05.2008 r. do 30.04.2009 r. w ramach Poddziałania 8.1.1 „wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


Wyniki rekrutacji

Pełną listę osób zakwalifikowanych do projektu można pobrać poniżej.

Rekrutacja

        Wymagane dokumenty w formie papierowej: Kwestionariusz aplikacyjny; Ksero posiadanego prawa jazdy (ksero z obu stron) z własnoręcznym podpisem pod ksero; Zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną (oryginał dokumentu z aktualną datą); Akceptacja warunków uczestnictwa w kursie; Oświadczenie ...