Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Nowe kwalifikacje - nowe możliwości

     

 

O.K. Centrum Języków Obcych

zaprasza

pracujące osoby dorosłe powyżej 18 roku życia:
  • zatrudnione na umowę o pracę i umowy cywilno-prawne
  • zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego
  • chcące poza godzinami pracy podwyższyć kwalifikacje zawodowe


do udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie języka angielskiego oraz kursie na prawo jazdy kat. C, C+E lub D

w projekcie

„Nowe kwalifikacje - nowe możliwości
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników przedsiębiorstw województwa lubuskiego”
realizowanym w okresie od 5.05.2008 r. do 30.04.2009 r. w ramach Poddziałania 8.1.1 „wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


Wyniki rekrutacji

Pełną listę osób zakwalifikowanych do projektu można pobrać poniżej.

Rekrutacja

       


Wymagane dokumenty w formie papierowej:

  1. Kwestionariusz aplikacyjny;
  2. Ksero posiadanego prawa jazdy (ksero z obu stron) z własnoręcznym podpisem pod ksero;
  3. Zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną (oryginał dokumentu z aktualną datą);
  4. Akceptacja warunków uczestnictwa w kursie;
  5. Oświadczenie Beneficjenta;
  6. Placement test - w przypadku wyboru poziomu wyższego niż A1 (początkujący).


Wymienione dokumenty należy wydrukować, wypełnić, podpisać oraz przesłać do Biura projektu na adres:
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 53
20-705 Lublin
Z dopiskiem „Nowe kwalifikacje - nowe możliwości


Wymagane dokumenty w formie elektronicznej:
  1. Kwestionariusz aplikacyjny.

Wymieniony dokument należy wypełnić oraz przesłać do Biura projektu na adres: sylwia.wawryk@okcjo.com.pl z dopiskiem w tytule wiadomości "zgłoszenie rekrutacyjne".