Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Niezwykle kompetentni

     

 

O.K. Centrum Języków Obcych

zaprasza

pracujące osoby dorosłe powyżej 18 roku życia:
  • zatrudnione na umowę o pracę lub umowy cywilno-prawne
  • zamieszkałe (tj. zameldowane) na terenie województwa wielkopolskiego
  • chcące poza godzinami pracy podwyższyć kwalifikacje zawodowe

do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych (do wyboru):
  • Grafik komputerowy,
  • Marketing z elementami grafiki komputerowej,
  • Opracowanie i realizacja projektów europejskich,
  • Profesjonalna obsługa klienta,
połączonych ze szkoleniem językowym- Business English


w projekcie

„Niezwykle kompetentni - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych z województwa wielkopolskiego”

realizowanym w okresie od 01.06.2008 r. do 30.04.2009 r. w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


KONTAKT:
(081) 536 12 36

Rekrutacja

     Procedura potwierdzenia za zgodność z oryginałem kserokopii dowodu osobistegoPrawidłowa procedura potwierdzenia za zgodność z oryginałem kserokopii dowodu osobistego wygląda w następujący sposób: Jeśli potwierdzenia dokonuje pracodawca: pod pieczęcią (adnotacją) ,,Potwierdzam za zgodność z oryginałem" powinna być data+ wyraźny podpis ...