Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Kompetencje językowe pracowników oświaty drogą zawodowego rozwoju i awansuProjekt nr Z/2.02/II/2.1/7/05 „Kompetencje językowe pracowników oświaty drogą zawodowego rozwoju i awansu” preferował pracowników oświaty zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego. Nie wykluczało to udziału osób zatrudnionych w innych branżach.

Projekt trwał w okresie od 01.08.2005 r. do 28.11.2006.

Projekt realizowany był w ramach działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004 - 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu były szkolenia językowe z j. angielskiego i niemieckiego na kilku poziomach zaawansowania, prowadzące do uzyskania certyfikatów TELC.

Projekt zakończyło 279 osób ( 73 mężczyzn i 206 kobiet) – co stanowi 97,21% zakładanej liczby BO, w tym 24 osoby z terenów wiejskich ( 19 kobiet, 5 mężczyzn) oraz 208 z miast (66 mężczyzn, 189 kobiet). Zrealizowanych zostało 3427 godzin szkoleniowych, co stanowi 99,33% założonej w projekcie.
W sumie egzamin TELC zdawało 196 osób.

Wyniki ankiet świadczą o zadowoleniu Beneficjentów Ostatecznych z rodzaju otrzymanego wsparcia.
Projekt zakończyła konferencja „Języki obce na rynku pracy”, która odbyła się dnia 27 września 2006 we Wrocławiu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Zintergowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Inormacja o projekcie

Kompetencje językowe pracowników oświatydrogą zawodowego rozwoju i awansu Okres realizacji: 01.08.2005 r. - 29.09.2006 r. Cel: Zwiększenie potencjału i mobilności zawodowej kadr województwa dolnośląskiego przez dostosowanie poziomu znajomości języków obcych do standard&oac...

Profil beneficjenta

W projekcie uczestniczyć mogą pracujące osoby dorosłe: z wykształceniem minimum podstawowym (gimnazjalnym); zatrudnione na podstawie umowy o pracę; mieszkające na terenie województwa dolnośląskiego; chcące z własnej inicjatywy podwyższyć kwalifikacje zawodowe poza godzinami p...