Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Kompetencje językowe administracji publicznej szansą rozwoju regionu
Projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/05 „Kompetencje językowe administracji publicznej szansą rozwoju regionu” skupiał się głównie na pracownikach administracji publicznej, nie wykluczało to jednak udziału pracowników innych branż, którzy chcieli się dokształcać poza godzinami pracy, zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego.

Projekt trwał w okresie od 01.08.2005 r. do 28.11.2006.

Projekty realizowany był w ramach działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004 - 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu były szkolenia językowe z j. angielskiego i niemieckiego na kilku poziomach zaawansowania, prowadzące do uzyskania certyfikatów TELC.

Projekt ukończyło 290 osób ( 64 mężczyzn i 226 kobiet) – co stanowi 101,05% zakładanej liczby BO, w tym 33 osoby z terenów wiejskich ( 24 kobiet, 9 mężczyzn) oraz 226 z miast (55 mężczyzn, 202 kobiet). Zrealizowanych zostało 3434 godzin szkoleniowych co stanowi 99,54% założonej w projekcie.
W sumie egzamin TELC zdawało 217 osób.

Wyniki ankiet świadczą o zadowoleniu Beneficjentów Ostatecznych z rodzaju otrzymanego wsparcia.
Projekt zakończyła konferencja „Języki obce na rynku pracy”, która odbyła się dnia 27 września 2006 we Wrocławiu.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Informacje o projekcie

Kompetencje językowe administacji publicznej szansą rozwoju regionu Okres realizacji: 01.08.2005 r. - 29.09.2006 r. Cel: Zwiększenie potencjału i mobilności zawodowej kadr województwa dolnośląskiego przez dostosowanie poziomu znajomości języków obcych do standardów unijnych. ...

Profil beneficjenta

W projekcie uczestniczyć mogą pracujące osoby dorosłe: z wykształceniem minimum podstawowym (gimnazjalnym); zatrudnione na podstawie umowy o pracę; mieszkające na terenie województwa dolnośląskiego; chcące z własnej inicjatywy podwyższyć kwalifikacje zawodowe poza godzinami pra...