Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Europejskie języki sukcesuProjekt „Europejskie języki sukcesu” nr: Z/2.26/II/2.1/30/05. był wspólfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”.

Okres realizacji projektu: od 01.11.2005 r. do 29.02.2008 r.

Beneficjentami ostatecznymi projektu było 770 pracujących osób dorosłych, które poza godzinami pracy chcą podnosić kwalifikacje zawodowe.

Celem projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców województwa świętokrzyskiego i dostosowanie ich kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie języków obcych
Szkolenie ukończyło 642 osób.

Wyniki przeprowadzonych wśród Beneficjentów Ostatecznych ankiet świadczą o ich zadowoleniu.

Informacje o projekcie

Europejskie języki sukcesu Okres realizacji: 01.11.2005 r. - 31.12.2007 r.Cel: Zwiększenie potencjału i mobilności zawodowej kadr województwa świętokrzyskiego przez dostosowanie poziomu znajomości języków obcych do standardów unijnych. Promowanie formuły społeczeńst...