Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Europejskie języki sukcesuProjekt „Europejskie języki sukcesu” nr: Z/2.26/II/2.1/30/05. był wspólfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”.

Okres realizacji projektu: od 01.11.2005 r. do 29.02.2008 r.

Beneficjentami ostatecznymi projektu było 770 pracujących osób dorosłych, które poza godzinami pracy chcą podnosić kwalifikacje zawodowe.

Celem projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców województwa świętokrzyskiego i dostosowanie ich kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie języków obcych
Szkolenie ukończyło 642 osób.

Wyniki przeprowadzonych wśród Beneficjentów Ostatecznych ankiet świadczą o ich zadowoleniu.

Informacje o projekcieEuropejskie języki sukcesu

Okres realizacji: 01.11.2005 r. - 31.12.2007 r.

Cel:
 1. Zwiększenie potencjału i mobilności zawodowej kadr województwa świętokrzyskiego przez dostosowanie poziomu znajomości języków obcych do standardów unijnych.
 2. Promowanie formuły społeczeństwa ustawicznie kształcącego się, opartego na wiedzy.

Program:
kursy językowe na różnych poziomach zaawansowania:
 • język angielski,
 • język niemiecki;


Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Planowany termin rozpoczęcia kursu: maj 2007 r..


Uczestnikom kursów zapewniamy:
 • bezpłatny, intensywny, 80-cio godzinny kurs języka angielskiego lub niemieckiego;
 • dogodną lokalizację i terminy zajęć;
 • małe, 10-osobowe grupy na poziomie, dostosowanym do możliwości uczestników
 • urozmaicone zajęcia prowadzone nowoczesnymi metodami przez kompetentnych lektorów;
 • możliwość dostosowania programu szkolenia do preferencji tematycznych grupy;
 • bezpłatne podręczniki i materiały szkoleniowe;
 • rozwijanie umiejętności pozwalających na swobodne posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach zawodowych i prywatnych;


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Zintergowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego