Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Upowszechnianie znajomości języków europejskich na PodkarpaciuProjekt „Upowszechnianie znajomości języków europejskich na Podkarpaciu” Z/2.18/II/2.1/148/05. realizowany był w ramach działania 2.1 ”Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji projektu: 01.03.2006 r.- 31.10.2007 r.

Chęć uczestnictwa w projekcie zgłosiło 1957 osób mieszkających i pracujących w województwie Podkarpackim. Utworzono 50 grup szkoleniowych.

W okresie realizacji projektu przeprowadzono 7500 godzin szkoleń (100%). Na zajęcia uczęszczało 645 osób, w tym 468 kobiet i 177 mężczyzn. Liczba osób, które ukończyły szkolenie wyniosła 612 osób, w tym 447 kobiet. Do egzaminu TELC przystąpiło 479 osób.

Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród Beneficjentów Ostatecznych wynika, że wysoko oceniają oni poziom merytoryczny szkoleń, dobór podręczników i profesjonalizm kadry lektorskiej, a zdobytą wiedzę uznają za bardzo przydatną w życiu zawodowym.

Informacje o projekcie

Upowszechnienie znajomości języków europejskich na Podkarpaciu Okres realizacji: 01.03.2006 r. - 31.05.2007 r.Cel: Zwiększenie potencjału i mobilności zawodowej kadr województwa podkarpackiego przez dostosowanie poziomu znajomości języków obcych do standardów unijnych. ...