Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Języki europejskie – nowe możliwościProjekt „Języki europejskie – nowe możliwości” Z/2.08/II/2.1/12/06. realizowany był w ramach Działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Okres realizacji projektu: 01.07.2006 r.– 30.09.2007 r.

Beneficjentami Ostatecznymi projektu było 650 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę mieszkających na terenie województwa lubuskiego.

W okresie realizacji projektu przeprowadzono 7000 godzin szkoleniowych. Na zajęcia uczęszczało 694 osób, w tym 503 kobiety i 191 mężczyzn. Liczba osób, które ukończyły szkolenie wyniosła 612 osób, w tym 449 kobiet.

Wyniki przeprowadzonych wśród Beneficjentów Ostatecznych ankiet świadczą o ich zadowoleniu. Wysoko ocenili oni dobór podręczników i materiałów szkoleniowych, dostosowanie programu do potrzeb uczestników, atrakcyjność strony internetowej, atrakcyjność zajęć, walory metodyczne.

Informacje o projekcie

Od 1 lipca 2006 r. rozpoczeliśmy realizację nowego projektu „Języki europejskie - nowe możliwości” Z/2.08/II/2.1/12/06 w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Istytucją wdrażającą w przypadku wyżej wymienionego projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w...