Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Morze kwalifikacji

O.K. Centrum Języków Obcych

zaprasza kobiety

pozostające bez zatrudnienia :
  • zarejestrowane w PUP powyżej 12 miesięcy jako bezrobotne oraz kobiety poszukujące pracy
lub
  • niezarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne przez okres co najmniej trzech ostatnich miesięcy od momentu przystąpienia do projektu
które
  • zameldowane są na terenie województwa zachodniopomorskiego
  • zgłaszają gotowość dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy
do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych, do wyboru:
  • opracowanie i realizacja projektów unijnych
  • pracownik administracyjno-biurowy
  • stylizacja paznokci
  • bukieciarstwo
połączonych ze szkoleniem językowym w zakresie języka angielskiego, indywidualnym doradztwem edukacyjno-zawodowym oraz warsztatami aktywizującymi

w projekcie

,,Morze kwalifikacji”realizowanym w okresie od 01.09.2008 r. do 31.05.2009 r.
w ramach Poddziałania 6.1.1
,,Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


Komplet dokumentów należy przesłać do Biura Projektu
w terminie do 31 października 2008 r.
O zakwalifikowaniu kandydatek do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!!


Biuro Projektu :
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.,
ul. Bohaterów Monte Cassino 53,
20-705 Lublin,
tel. (081) 536 12 39

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
www.morzekwalifikacji.pl


Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.