Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Nowy zawód szansą dla rolnictwa

Projekt ,,Nowy zawód szansą dla rolnictwa” jest realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach w ramach Priorytetu VIII ,,Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 ,,Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 ,,Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Organizatorem Projektu jest O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 01.06.2009-31.05.2010.

Biuro Projektu ,,Nowy zawód szansą dla rolnictwa” mieści się przy
ulicy Bohaterów Monte Cassino 53 w Lublinie
(tel. 081 536 12 36).

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 120 osób spełniających kryteria uczestnika Poddziałania 8.1.2 POKL.