Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

My kobiety! - woj. wielkopolskie

Projekt ,,My kobiety!” jest realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu w ramach Priorytetu VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 ,,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 ,,Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Okres realizacji projektu: 01.07.2009-30.06.2010.

Organizatorem Projektu jest
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.Biuro Projektu:
ul. Ratajczaka 26
61 – 815 PoznańW ramach projektu wsparciem zostanie objętych 120 kobiet spełniających kryteria uczestnika Poddziałania 6.1.1 POKL.


www.my-kobiety.com.pl