Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie

Projekt „Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie” jest ogólnopolskim programem rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjów”, w ramach Działania 3.3 POKL, Poddziałania 3.3.4 „Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości”.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą następujące podmioty Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

Celem projektu jest zachęcenie uczniów gimnazjów do rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nauk ścisłych oraz kształtowanie wśród nich postaw przedsiębiorczych. Udział w projekcie jest bezpłatny.

O.K. Centrum Języków Obcych jako podwykonawca odpowiedzialny jest za merytoryczne przygotowanie sześciu „Szkoleń dla Koordynatorów”, opracowanie scenariuszy zajęć dla trzech kolejnych edycji z zakresu przedsiębiorczości.

Projekt realizowany jest od lipca 2008 do listopada 2011.