Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Szerokie horyzonty

Projekt ,,Szerokie horyzonty" jest realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w ramach Priorytetu VIII ,,Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 ,,Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 ,,Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


Okres realizacji projektu: 01.10.2009-28.02.2011.


Organizatorem Projektu jest
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.


Biuro Projektu:
ul. Bohaterów Monte Cassino 53 / 20 - 705 Lublin
(tel. 667 987 920).


W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 120 osób (kobiet i mężczyzn) spełniających kryteria uczestnika Poddziałania 8.1.1 POKL.