Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Nowy zawód szansą dla rolników – woj. dolnośląskie

Projekt ,,Nowy zawód szansą dla rolników” jest realizowany na podstawie umowy podpisanej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu w ramach Priorytetu VIII ,,Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 ,,Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 ,,Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Organizatorem Projektu jest
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 01.09.2009 - 30.07.2010.

Biuro Projektu ,,Nowy zawód szansą dla rolników” mieści się przy
ulicy Mickiewicza 8, p.I w Strzelinie
(tel. 665 990 227).

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 128 osób spełniających kryteria uczestnika Poddziałania 8.1.2 POKL


www.szansadlarolnikow.com.pl