Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Kwalifikacje na sprzedaż

Uczestnikami projektu mogą być osoby, spełniające łącznie następujące warunki:
 1. Pracujące i zameldowane na terenie województwa łódzkiego
 2. Wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej woli zainteresowane są uczestnictwem w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy, nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem osób o kwalifikacjach niskich lub zdezaktualizowanych

W ramach projektu oferujemy następujące w pełni bezpłatne szkolenia:
 • Kurs języka angielskiego na poziomie dostosowanym do wiedzy i umiejętności
 • Szkolenie zawodowe „Profesjonalny sprzedawca”, gdzie uczestnicy zdobędą wiedzę z następujących tematów:
  • Integracja, nastawienie, motywacja
  • Komunikacja w kontakcie z Klientem
  • Badanie potrzeb, zadawanie pytań, identyfikacja motywów
  • Transakcja; uzgadnianie warunków. Radzenie sobie z zastrzeżeniami
  • Asertywność i radzenie sobie ze stresem
  • Perswazja
  • Negocjacje
  • Finalizacja i monitoring
 • Szkolenie z zakresu obsługi programów sprzedażowych i kas fiskalnych
Uczestnicy otrzymają wszelkie materiały oraz pomoce dydaktyczne.
Zajęcia będą się obywały popołudniami oraz w soboty.
Po ukończeniu szkoleń uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Dokumenty rekrutacyjne oraz inne szczegóły dostępne są na stronie internetowej projektu:

www.kwalifikacjenasprzedaz.euBiuro projektu:
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 135 pok. 116,
92-318 Łódź
tel. 665 990 229