Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Multimedia w dydaktyce

Projekt „Multimedia w dydaktyce” Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach jest prowadzony przez OK. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą – Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Celem projektu jest nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie wybranych szkoleń tj.:

    E-nauczanie (60h)
    Komputer w edukacji wczesnoszkolnej (60h)
    Multimedialna nauka języka angielskiego (60h)
    Multimedia w edukacji dzieci niepełnosprawnych (60h)


Projekt skierowany jest do nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych z obszarów wiejskich  woj. dolnośląskiego. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 192 osób spełniających kryteria Uczestnika Projektu dla Działania 9.4 POKL.

Zapewniamy:

  • wykwalifikowaną kadrę trenerów
  • materiały szkoleniowe
  • catering podczas szkoleń
  • certyfikat ECCC lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2012r. do 30.06.2013r.,

swym zasięgiem obejmuje woj. dolnośląskie.