Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Start Poza Rolnictwo

Projekt ,,Start poza rolnictwo" jest realizowany na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim  w Łodzi w ramach Priorytetu VIII ,,Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 ,,Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 ,,Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Okres realizacji projektu: 03.01.2011-31.12.2011.


Organizatorem Projektu jest
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.


Biuro Projektu:
ul. Rybickiego 8, 96-100 Skierniewice
(tel. 667 987 920).


W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 80 osób (kobiet i mężczyzn) spełniających kryteria uczestnika Poddziałania 8.1.2 POKL.

www.startpozarolnictwo.pl