Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Patent na sukces

Zapraszamy do udziału w projekcie ,,Patent na sukces”

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII ,,Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 ,,Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 ,,Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


Do projektu rekrutujemy osoby dorosłe bezrobotne, zwolnione ,które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, które zamierzają założyć własną działalność gospodarczą.


Oferujemy wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, psychologicznego, oraz doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie i biznesplanu, profesjonalnych szkoleń „własna firma” oraz środków finansowych w postaci dotacji na własną działalność gospodarczą.