Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Wielkopolskie Kadry Oświaty na celujący

Wielkopolskie Kadry Oświaty na celujący

 

Projekt „Wielkopolskie Kadry Oświaty na celujący” Działanie 9.4 Wysoko
wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach jest prowadzony przez OK. Centrum Języków Obcych sp
z o.o. z siedzibą w Lublinie. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na
podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Poznaniu.


Celem projektu jest nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie wybranych
szkoleń tj.:

JĘZYK ANGIELSKI (60h)
WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII e-LEARNINGOWYCH W NAUCZANIU (50h)
SZYBKIE CZYTANIE I EFEKTYWNE UCZENIE (45h)
RADZENIE SOBIE Z AGRESJĄ UCZNIA (60h)
KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU (80h)


Projekt skierowany jest do:
nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół i placówek oświatowych,
wychowawczych, przedszkoli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu
pracujących lub zamieszkujących na terenach wiejskich, wiejsko-miejskich i
miastach do 25 tyś. mieszkańców z woj. wielkopolskiego. W ramach projektu
wsparciem zostanie objętych 80 osób spełniających kryteria Uczestnika
Projektu dla Działania 9.4 POKL.


Zapewniamy:

wykwalifikowaną kadrę trenerów
materiały szkoleniowe
catering podczas szkoleń
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
zwrot kosztów dojazdu

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2012r. do 01.10.2012r. swym
zasięgiem obejmuje woj. wielkopolskie.